Menu

Category: Văn hóa

Th7 17
2018

Hiệu ứng truyền thông trong kinh doanh

Truyền thông là một cách quảng bá sản phẩm ngày càng phát triển rầm rộ qua nhiều kênh. Thật không thể phủ nhận lợi ích mà các cách truyền thông này mang lại nhưng cũng phải khẳng định còn tồn tại nhiều mặt trái mà người dùng facebook cần lưu ý (xét về kênh truyền […]